Pripomíname si...

V roku 2019 uplynie 100 rokov od založenia Štátnej reálky vo Zvolene. Dnes je to zvolenské gymnázium, ktoré hrdo nesie vo svojom názve meno významnej osobnosti našich dejín – politika, jazykovedca, novinára, literárneho teoretika, filozofa, básnika Ľudovíta Štúra. Škola ostáva verná jeho odkazu: „My chytili sme sa služby ducha a prejsť musíme cestu života tŕnistú.“ V duchu tejto myšlienky škola pripravila pri príležitosti osláv storočnice mnoho aktivít, o ktorých chce informovať širokú zvolenskú verejnosť, svojich absolventov, bývalých učiteľov, priateľov a sympatizantov školy. Zo všetkých akcií, ktoré sú naplánované v príležitostnom Kalendári, uverejníme na našej webovej stránke rozšírenú správu a fotografie, ktoré budú pripomienkou na 100 rokov napísaných na tabuli školy bielou kriedou. (ms)

Výročie Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene 1919-2019