9. Študentská vedecká konferencia

Každoročne sa na pôde Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene koná Študentská vedecká konferencia, ktorá sa podieľa na zvyšovaní kvality vzdelávania a atraktivity štúdia v našej škole. Jej hlavným cieľom je vytvorenie vhodného prostredia na prezentácie výsledkov študentskej vedeckej činnosti. Študentom tiež pomáha pri rozhodovaní, ktorým smerom sa budú uberať po skončení gymnaziálneho štúdia. Prezentujúci aj neprezentujúci účastníci konferencie svojimi postojmi a názormi motivujú aj ostatných k rozhovorom a polemikám, aby raz v budúcnosti obstáli vo vedeckých diskusiách. 9. študentská vedecká konferencia, ktorá sa uskutočnila 30. apríla 2019, bola o to významnejšia, že sa niesla v duchu 100. výročia založenia nášho gymnázia.

Podujatie otvorila a všetkým účastníkom sa v úvode  prihovorila  riaditeľka školy RNDr. Ivetta Vidová.

Konferencia pokračovala prezentáciou nášho absolventa Lukáša Kamenského, vysokoškoláka študujúceho chémiu v Prahe, ktorý porozprával o svojich úspechoch počas štúdia v GĽŠ vo Zvolene. Za jeho najväčší úspech možno považovať vzornú reprezentáciu našej školy a Slovenska v odbore chémia na 27. ročníku Medzinárodnej súťaže výskumných projektov, ktorá sa konala na univerzite v Istanbule v roku 2018.  Lukáš má potenciál dokázať veľké veci vo vede a biomedicínskom výskume, v rámci ktorého chce po skončení VŠ pomáhať chorým ľuďom. Preto môžeme byť pyšní na tohto nášho talentovaného absolventa.

Nasledovalo premietanie dvoch videí o úspešnej vedeckej trajektórii starších absolventov GĽŠ vo Zvolene, pôsobiacich v zahraničí. V prvom videu účastníci konferencie mohli vidieť vedca Vladimíra Bahýľa, pracujúceho vo Švajčiarsku v CERN-e, ktorý tam ako informatik pôsobí už niekoľko rokov. Na starosti má archív dát, ktoré vznikajú pri experimentoch a ukladajú sa navždy pre budúce generácie na magnetickej páske.V druhom videu bola priblížená vedecká práca vedca Mateja Ďuríka, ktorý pracuje vo Francúzsku v Štrasburgu. Venuje sa molekulárnej biológii a vývoju kmeňových buniek.

Podujatie pokračovalo prezentáciami  ocenených prác na Krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa konala 5. apríla 2019:

Dominik Sarvaš    IV.A –  1. miesto v odbore 03 – Chémia, potravinárstvo
Pestovanie stévie sladkej a analýza jej steviolglykozidov
Dominik Sarvaš  postúpil na Celoslovenskú prehliadku SOČ,  umiestnil sa na 8.mieste a získal Certifikát.

Viliam Glézl    II.A –  2. miesto v odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia
Hodnotenie kardiometabolického rizika u adolescentov
Viliam Glézl postúpil na Celoslovenskú prehliadku SOČ, na ktorej zvíťazil a postúpil na Československú prehliadku SOČ do Opavy.

Jákob Rolík    IV.A –  3. miesto v odbore 11 – Informatika
Horus – Search analyzer

Tomáš  Jablonský    II.A –  4. miesto v odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia
Pôsobenie cieleného cvičenia na pohybový aparát

V závere konferencie vystúpil so svojou zaujímavou prezentáciou náš  hlavný hosť prof. Ing. Jozef  Štefko, CSc., vedúci Katedry drevených stavieb na Drevárskej fakulte TUZVO vo Zvolene. Je  absolventom GĽŠ vo Zvolene a  je veľkým priaznivcom a podporovateľom drevostavieb na Slovensku.

Pani riaditeľka školy RNDr. Ivetta Vidová ocenila všetkých prezentujúcich spomienkovými darčekmi.

Moderátorskej úlohy sa počas celej konferencie skvele zhostil študent Boris Bielik z III.D triedy. Patrí mu za to veľká vďaka. Vďaku vyjadrujeme  aj študentovi Jakubovi Čilíkovi z II.A triedy za zhotovenie grafických materiálov.

Mgr. Oľga Kačíková  a  RNDr. Soňa Lazáriková