Naše srdcia bili spoločnú melódiu

V piatok 25. 10. 2019 v priestoroch DJGT vo Zvolene vyvrcholili oslavy 100. výročia založenia našej školy. Preniesli sme sa nachvíľu na krídlach času do minulosti a spolu sme si pripomenuli príbeh našej storočnej jubilantky. Školu nerobí budova postavená z malty a tehál, chodby, okná, lavice a stoličky. To všetko je len vonkajší dojem. Srdcom každej dobrej školy, ktoré v nej silno bije,  sú  ľudia, ich práca, úsilie, tvorivosť  a všetky emócie s ňou spojené. Dať škole veľký duchovný rozmer je postaviť ju na skutočne pevných základoch, ktoré nikdy nezaniknú.

V DJGT sme mohli medzi nami privítať mnoho vzácnych hostí – zástupcov verejného a spoločenského života, bývalých učiteľov školy, starších a mladších absolventov školy, rodičov našich žiakov a priateľov školy.

Po úvodnej slávnostnej časti, v ktorej odzneli príhovory našich hostí, sa konal krst spomienkovej knihy 100 rokov – 100 spomienok. Táto kniha je jedinečný, vzácny a hlboko ľudský dar, ktorý pozostáva zo spomienok na jedno z najkrajších období  života – stredoškolské roky.

Po krste knihy nasledovala slávnostná akadémia – program zostavený zo slova, piesne, hudby a pohybu, v ktorom sa predstavilo takmer 80 talentovaných žiakov školy. Bola to zmes poznania, emócií, farieb a radosti zo života.

V piatok naozaj naše srdcia bili  spoločnú melódiu. Melódiu o histórii a prítomnosti zvolenského gymnázia. Tisíce tónov, ktoré sa zlievali do poznania, že do mnohých zúčastnených na slávnostnom programe škola naozaj vtlačila svoju hlbokú pečať. Veríme, že spomienku na tento deň si uchováme hlboko vo svojom srdci.