Študenti - odtiene mnohých farieb

100 rokov napísaných na tabuli bielou kriedou. Stovky mien študentov, ktoré na nej svietia ako odtiene mnohých farieb. Odtiene, ktoré sa napokon zlievajú do nádherného obrazu s názvom Absolventi zvolenského gymnázia. Každá generácia študentov hlboko vtlačila svoju pečať do histórie školy. Ich mená čítame na stránkach pamätníc. Ich portréty na nás pozerajú z čierno-bielych, ale aj farebných tabiel, ktoré visia na stenách školy. Generácie študentov, ktoré písali svoj vlastný príbeh. V gymnáziu prežili roky, počas ktorých sa spolu smiali, bláznili, ale aj učili. Boli krásne drzí, tajne milovali, rýchlo chceli napraviť to, čo pokazili. Kládli otázky, na ktoré očakávali tie najmúdrejšie odpovede. História sa opakuje. Len má oblečené nové šaty. Aj dnes sedia v školských laviciach naši žiaci pripravení dokázať, že abecedu už vedia. Čaká ich veľký život a my sa nemusíme báť, že sa v ňom stratia. Stovky mien študentov napísaných bielou kriedou na školskej tabuli. (ms)

1923

Septima Alois Šlegr

1927

Oktáva František Vyvadil

1929

Oktáva František Vyvadil

1932

IV. Oľga Havranová

1938

Oktáva Alois Šlegr

1946

Oktáva B Viliam Škultéty

1949

VIII. A Štefan Paulovič

1952

IV. B Štefan Ohrival

1953

XI. A Anna Horská

1953

IV. C Anna Ohrivalová

1956

XI. C Anna Ohrivalová

1956

XI. D Ľudmila Bányaiová

1958

III. A Ľudmila Bányaiová

1958

XI. B Ján Mamojka

1959

XI. A Anna Ohrivalová

1964

I. D Milan Marčok

1964

IV. A Blažena Bániková

1964

XI. A Emil Gibarti

1967

III. A Ján Čermák

1967

III. B Ladislav Kozák

1967

III. D Milan Marčok

1969

III. A Oľga Hlaváčová

1971

III. D Michal Hudec

1972

III. D Vlasta Semančíková

1973

IV. B Mária Kravčíková

1973

IV. C Zdeněk Babinec

1976

IV. B Jozef Bily

1977

IV. A Zdeněk Babinec

1978

IV. A Ján Čermák

1978

IV. B Ivan Hlaváč

1980

IV. C Mária Benková

1981

IV. B Magda Jasenská

1981

IV. C Jozef Bily

1982

IV. B Oľga Hlaváčová

1982

IV. D Vlasta Semančíková

1982

IV. E Helena Kanková

1983

IV. B Zdeněk Babinec

1983

IV. F Anna Kleniarová, Helena Turčanová

1985

IV. C Mária Benková

1988

IV. A Jana Vašková

1988

IV. D Michal Hudec

1989

IV. C Jana Hameršmídová

1989

IV. D Helena Turčanová

1989

IV. E Libuša Babincová

1989

IV. F Mária Hustayová

1990

IV. A Zdenka Keblovská

1990

IV. B Viera Jeloková

1991

IV. A Ján Čermák

1991

IV. B Ivan Hlaváč

1991

IV. C Soňa Lazáriková

1991

IV. E Ján Háber

1992

IV. A Miron Madej

1992

IV. B Klára Hotrová

1992

IV. F Mária Slováková

1993

IV. D Božena Ondrigová

1994

IV. A Oľga Hlaváčová

1994

IV. B Július Krajňák

1994

IV. B Viera Zvarková

1994

IV. C Helena Turčanová

1994

IV. E Edita Hudecová

1995

IV. A Luboš Kvasnica

1995

IV. C Viera Jeloková

1996

IV. A Viera Nováková

1996

IV. D Zděnek Babinec

1997

IV. A Klára Hotrová

1997

IV. B Slávka Kováčová

1997

IV. D Marta Paserínová

1997

IV. E Klára Farkašovská

1998

IV. A Anna Kleniarová

1998

IV. B Alena Kvasnicová

1998

IV. F Iveta Moťovská

1999

IV. A Janka Vašková

1999

IV. B Zora Ladomerská

1999

IV. C Mária Slováková, Viktória Melegová

2000

IV. C Ildika Čechová

2000

IV. E Gabriela Magulová

2000

IV. F Zdenka Keblovská

2001

IV. A Luboš Kvasnica

2001

IV. C Peter Blažko

2001

IV. D Viera Jeloková

2001

IV. E Mária Hustayová

2002

IV. A Viera Nováková

2003

IV. A Oľga Orfánusová

2004

IV. E Helena Turčanová

2004

IV. G Jana Vašková

2005

IV. A Jana Kozáková

2005

IV. E Iveta Slančíková

2005

IV. F Soňa Čutorová

2006

IV. C Zdenka Keblovská

2006

IV. E Adriana Chrienová

2007

IV. B Viera Oravcová

2007

IV. F Anna Hobzová

2008

IV. F Soňa Kružliaková

2009

IV. D Iveta Moťovská

2011

IV. A Adriana Chrienová

2011

IV. B Anna Michalcová

2011

IV. C Anna Hobzová

2011

IV. D Ivana Veselá

2011

IV. E Gabriela Magulová

2012

IV. B Viera Bónová

2012

IV. C Soňa Kružliaková

2012

IV. D Viera Zvarková

2012

IV. F Ivana Veselá, Oľga Häringová

2013

IV. E Mária Slováková

2013

IV. A Jitka Mikovínyová

2013

IV. D Oľga Orfánusová

2013

IV. E Mária Slováková

2013

IV. F Ivana Veselá

2014

IV. A Ingrid Gajdošíková

2014

IV. B Beatrix Prokajová

2014

IV. C Iveta Moťovská

2014

IV. D Ingrid Oravcová

2015

IV. A Jana Kozáková

2015

IV. B Anna Hobzová

2016

IV. A Dušan Lizoň

2016

IV. B Anna Michalcová

2016

IV. C Katarína Vozárová

2016

IV. D Viera Bónová

2016

IV. E Soňa Kružliaková

2016

Oktáva Viera Šuchmová

2017

IV. E Branislav Mikšík

2018

IV. A Richard Hranec

2018

IV. B Mária Slováková

2018

IV. C Miroslav Škrinár

2018

IV. D Iveta Moťovská

2018

IV. E Soňa Čutorová