Učiteľ - človek v mnohých osobách a predsa jedinečný pre daný okamih

Stovky mien učiteľov, ktorí zanechali hlbokú stopu v histórii nášho gymnázia. Byť dobrým učiteľom, to si žiada nesmierne úsilie a entuziazmus. Denne kráčať pomedzi svojich žiakov. Nedávať im len zo svojej múdrosti, dávať im zo svojej viery a láskyplnosti. Odhaľovať to, čo leží v prítmí vedomia študentov. Odhaľovať to, čo vedie k prahu vlastnej mysle. Učitelia vždy mali svoje knihy, grafy , vzorce, slovesá, ale to je všetko málo, lebo študenti musia najprv spoznať seba samého, a to trvá veľmi dlho. Veľmi dlho trvá, kým človeku vysvetlíte, kto je. Učiteľ je ako pilot, ktorý neustále učí svojich žiakov vzlietnuť, aj keď sa im zdá, že krídla sú zlámané a oni sú pripútaní k zemi. Stovky mien učiteľov nášho gymnázia napísaných na tabuli bielou kriedou. (ms)

1926
1993
1994
1998
2001
2003
2008
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2019