Stáli na čele zvolenského gymnázia

100 rokov napísaných na tabuli bielou kriedou. A nič sa nestratilo, všetko tu ostáva. Aj mená tých, ktorí stáli na čele našej školy. Niektorí dlhé roky, niektorí len krátko. Stáli na čele školy, ktorá mala v rôznych obdobiach rôzne názvy. Spoločným menovateľom ich práce bol vždy úspech školy. Usilovali sa, aby to, čo robili, o čo zápasili, upevnilo základy školy a zvýšilo jej prestíž. Ich zápas o školu bol naozaj niekedy veľmi ťažký, ale nevzdávali sa. Múdrosť, vzdelanie a výchova študentov boli priority, ktoré im nedovoľovali vzdať sa. Ich mená svietia ako punc dobre vykonanej práce na poli, ktoré znamená poznanie. Ich mená na tabuli školy nikdy nevyblednú. (ms)

Stanislav Kovanda

1919 – 1938

Ján Garaj

1944 – 1950

Ondrej Hrčka

1950 – 1959

Ján Bartoš

1957 – 1959

Ján Mamojka

1959 – 1960

Tomáš Pánis

1960 – 1961

Ján Mamojka

1961 – 1967

Štefan Baláž

1967 – 1987

Milan Kalina

1987 – 1990

RNDr. Jozef Bily

1990 – 2007

Mgr. Pavol Kiapeš

2007 – 2007

PhDr. Eva Chylová

2008 – 2017

RNDr. Ivetta Vidová

2018 - doteraz