Kontaktujte nás

Adresa školy
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen

+421 45 5333 920
podatelna@gymzv.sk

Názov darovacieho účtu
Občianske združenie Rada rodičovských združení pri Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene

Číslo účtu
IBAN: SK95 0900 0000 0050 4987 8239 BIC- SWIFT kód: GIBASKBX

Správa pre prijímateľa: Dar 100 rokov